Müügitingimuste kehtivus

Müügitingimused kehtivad sofaservice.ee veebipoest ostja (edaspidi
Klient) ja ettevõtja Sofaservice OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade
ja teenuste ostmisel. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad
sofaservice.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid
Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS),
tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

Veebipood sofaservice.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes
muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel
www.sofaservice.ee

Hinnainfo

Kõik sofaservice.ee veebipoes toodud hinnad on eurodes (€) ja
sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%. Hinnad kehtivad
tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja
aegumiseni (14 päeva pärast tellimuse vormistamist).

Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist,
kohaldatakse Kliendi ja sofaservice.ee vahel tekkinud õigussuhetele
tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
Veebipood sofaservice.ee jätab endale õiguse teha müügihindades
muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel
www.sofaservice.ee

Tellimuse vormistamine

Tooteid müüakse nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele.

1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2. Seejärel klikkige üleval paremas nurgas oleval ostukorvi nupul, et
näha ostukorvi sisu. Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis
lingile „Maksmaˮ.
3. Täitke nõutud andmeväljad, valige sobiv toodete kohaletoimetamise
viis, makseviis ning vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Seejärel
suunatakse teid panka arvet tasuma.

Makseviisid

Veebipoes on võimalik maksta pangalinkidega ning VISA ja MASTERCARD
krediit- või deebetkaardiga.

Makseid vahendab Montonio Finance OÜ. Tasumine toimub väljaspool
Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava
panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Montonio
Finance AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi
panga ja krediitkaardi andmetele.

Veebikeskkonnas sooritatud ostude eest saab Klient tasuda 100%
ettemaksuna või osadena vastavalt kokkuleppele.

Tooteinfo

Veebipood sofaservice.ee on teinud kõik endast oleneva, et kuvada
toodete pilte ja värve nii täpselt kui võimalik. Veebipood ei
garanteeri et teie monitor/ekraan kuvab värve 100% täpselt ning seega
ei võta vastutust mõistlikkuse piires värvierinevuste eest. Veebis
kuvatud pildid (sh fotod, 3-D modelleeringud ja joonised) on
illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

Veebipood võtab endale õiguse tooteid tootevalikust eemaldada.

Müügilepingu jõustumine

Veebipood sofaservice.ee nõustub lepinguga, kui ta asub tellimust
täitma. Veebipood jätab endale vajadusel õiguse tellimus tühistada
sellest Klienti informeerides.

Kauba müügilepinguga kohustub veebipood sofaservice.ee andma Kliendile
üle olemasoleva, valmistatava, tellitava või tulevikus omandatava
kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tellijale. Klient aga
kohustub veebipood sofaservice.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel
näidatud summa ja võtma kauba vastu.

Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva
möödudes alates tellimuse vormistamisest. Müügileping jõustub pärast
Kliendi tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kohaletoimetamine

Tarne- või valmistusaeg on märgitud veebipoes eraldi iga toote
kirjelduses. Tarneaeg jääb vahemikku 2-6 nädalat. Eritellimustel 4-8
nädalat.
Toodete juurde on märgitud maksimaalne toote tarne- või valmistusaeg.
Valmistusaja jooksul valmistab Sofaservice Kliendi soovitud toote.
Tarne- või valmistusajale lisandub ka transport, mis on kuni 1 nädal.

Veebipood sofaservice.ee tarnib kaupa Eesti piires kontorisse või
tuppa. Kauba saatmise kulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on
kuvatud ostukorvis tellimust vormistades.

NB! Kihnu, Ruhnu, Prangli, Vormsi ja teistele väikesaartele toimub
vedu eritingimustel. Sel juhul palume ühendust võtta Sofaservice
klienditeenindusega või saata päring: info@sofaservice.ee.

Veebipoel sofaservice.ee on õigus lepingust taganeda juhul, kui
tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida. Veebipood informeerib klienti
lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni või e-kirja
teel. Juhul, kui Klient on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab
veebipood ostuhinna viivitamatult, kuid hiljemalt 7 tööpäeva jooksul.
Tarnelubadus on indikatiivne ja võib nihkuda paari päeva raames
olenevalt pühadest ja ettearvamatutest asjaoludest.

Kui olete ühe tellimusega tellinud erineva tarneajaga tooteid, siis
tellimuse kättetoimetamise aeg arvestatakse kõige pikema tarneajaga
toote järgi.
Pärast tellimuse eest tasumist on võimalik kaupa hoida meie laos
tasuta 7 päeva, alates 8-st päevast hoiustamistasu 5€ toode/ööpäev.

Veebipood sofaservice.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise
eest juhul, kui kauba transpordiks on pakutud Kliendile õiget aega,
kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida
veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha. Veebipood ei vastuta
kaupade kohaletoimetamise viivituse ja arusaamatuste eest juhul, kui
need on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud
andmete ebatäpsusest või ebaõigusest.

Kauba saabumisel Klient veendub, et sellel ei ole transpordi käigus
tekkinud vigastusi. Kui on, siis Klient ei võta pakki vastu ning teeb
kullerile vigastuse kohta märkuse

Tagastamisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on tellijal õigus e-poes sõlmitud
lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul, välja arvatud
toodete puhul (VÕS § 53 lg 4):
– mis on valmistatud, arvestades lepingu pooleks oleva kliendi
isiklikke vajadusi (kliendi soovil valitud materjal või lisavarustus)
– mis on valmistatud kliendi esitatud tingimuste kohaselt (kliendi
esitatud mõõtude alusel eritellimusena toodetud toode.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus veebipoe
sofaservice.ee klienditeenindusele, e-posti info@sofaservice.ee teel.
Veebipood ja Klient lepivad kokku kauba tagastamise transpordi
võimalused ning Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud
juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele
kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Veebipood sofaservice.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel
Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik
kliendilt saadud tasud, muu hulgas tellija kasutatud eseme
kättetoimetamise kulud, eeldusega, et tagastatud kaup on Veebipoele
tagastatud või tellija on esitanud tõendi, et ta on eelnimetatud
perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Tagastamise õigus ei laiene juriidilistele isikutele.
Tarbijakaitseseaduse mõistes on tarbija eraisik.

Vääramatu jõud

Veebipood sofaservice.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või
kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba
kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei
saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

Klient annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega
õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon,
paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-posti aadress) ning
edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

Veebipoel sofaservice.ee on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha
aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks kliendile.
Veebipood saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi e-maili
aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi
sisestades e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist
otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik
loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes
sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava
e-kirjas toodud juhiseid.

Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning
kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva
nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Pretensioonide esitamise kord

Veebipoest ostetud kaupadele kehtib 2-aastane pretensioonide esitamise
tähtaeg. Sofaservice vastutab kaupade nõuetele mittevastavuse ja
puuduste eest, kui mittevastavus oli olemas kauba ostjale üleandmise
hetkel.
Kaebuse esitamise tähtaeg hakkab kulgema alates toote üleandmisest Kliendile.

Pretensiooni esitamiseks tuleb esitada avaldus aadressile
info@sofaservice.ee. Kirjas peab kajastuma toote nimi, telefoninumber,
tellimuse number ning pretensiooni kirjeldus koos piltidega. Kõikidele
pretensioonidele vastatakse 2-3 päeva jooksul.

Kui toode on parandatav, organiseerib Sofaservice paranduse. Kui
toodet ei ole võimalik parandada, korraldab Sofaservice enda kulul
praagi toote väljavahetamise.

Sofaservice ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud toote
mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või
hooldamise tõttu. Sofaservice ei vastuta toote puuduste eest, mis on
põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi
poolt. Sofaservice ei vastuta kauba puuduste ees, mis tekkisid kaubale
normaalse kulumise käigus.

Kui parandusse toodud toodet ei ole kasutatud vastavalt toote
kasutusjuhendile või kui Sofaservice tõestab, et tootel esinevad
puudused on tekkinud Kliendi süül, siis kaebuse esitamise õigus
tootele ei laiene. Sellisel juhul koostab Sofaservice kliendile
hinnapakkumise toote parandamiseks või asendamiseks tasulises korras.
Hinnapakkumisest loobumise korral on Klient kohustatud tasuma
käsitlustasu toote vea tuvastamise ja veo korraldamise eest.

Põhjuseta garantii parandusse toodud toodetega seoses (sealhulgas
juhtudel kui puudus ei ole põhjustatud tootja poolt või on rikutud
toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub Klient. Sellisel juhul
on Sofaservice-l õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde
kohta vastavalt töö teostaja kehtivale hinnakirjale.

Kui kaebuse aluseks oleva toote parandamine osutub võimatuks või selle
tootmine on lõpetatud, siis Kliendi nõusolekul asendatakse toode
samaväärse tootega.

Sofaservice eluaegne garantii

Lisaks ülal kirjeldatud võlaõigusseadusest tulenevate kaebuste
esitamise õigusele pakub Sofaservice eluaegset garantiid diivanite ja
voodite täispuidust karkassile. Garantii katab mistahes tootmisveaga
isiklikuks tarbeks ostetud toote parandamise või väljavahetamise.

Garantii ei laiene:

Puudustele, mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust
vigastamisest Kliendi poolt. Puudustele, mis on põhjustatud toote
kasutusjuhendi eiramisest.
Puudustele, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte
ettenähtud keskkonnatingimustes. Materjalide loomulikule kulumisele

Vaidluste lahendamine

Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusest.
Kliendi ja Sofaservice vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste
teel. Kui Sofaservice on keeldunud ostja kaebuse rahuldamisest või
ostja ei ole nõus pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema
õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse
Tarbijavaidluste komisjonile või kohtule. Tarbijavaidluste komisjoni
andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Euroopa Liidu
liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa
Liidu tarbija nõustamiskeskusse.